Materiały prasoweSzlakiemGandhiego.org - logo wyprawy, 200x200 px ,tło czarne, wersja polskojęzyczna
Logo wyprawy
600x250 px , tło czarne, wersja polska.
SzlakiemGandhiego.org - logo wyprawy, 200x200 px ,tło czarne, wersja polskojęzyczna
Logo wyprawy
600x250 px , tło białe, wersja polska.
SzlakiemGandhiego.org - logo wyprawy, 200x200 px ,tło czarne, english version
Logo wyprawy
600x250 px , tło czarne, wersja angielska.
SzlakiemGandhiego.org - logo wyprawy, 200x200 px ,tło czarne, english version
Logo wyprawy
600x250 px , tło białe, wersja angielska.