Kontakt

"Projekt Szlakiem Gandhiego"

Koło Naukowe Indologów
przy Uniwersytetecie Jagiellońskim
Al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków

Koordynator projektu:

Magdalena Rybczyńska